Produžena garancija

Napravite registraciju za kupovinu proizvoda sa zaštitnim znakom kompanije ELMARK u roku od 14 dana od datuma kupovine, preuzmite PRODUŽENU GARANCIJU u trajanju od 7 godina.

ELMARK proizvodi su u skladu sa trenutnim Evropskim normama i standardima i ispunjavaju zahteve najvišeg kvaliteta. Ponosni smo na ALLIANZ GERMANY priznanje za 11 uzastopnih godina bez aktiviranja polisa u pogledu osiguranja “Product liability” za 1 500 000 EUR. ELMARK garantuje profesionalan proizvod, izdržljivost proizvoda i nudi Vam mogućnost produžene garancije za ELMARK proizvode koje ste kupili. Dobijate:

Produženi garancioni paket:

 

 • ukupno 7 punih godina garancije za proizvode u Automatizaciji

   

 

 

 • ukupno 5 punih godina garancije za proizvode u Električnim materijalima
  

 

 • ukupno 5 punih godina garancije za proizvode u LED Osvetljenju
  

 

 • ukupno 5 punih godina garancije za proizvode u Dekorativnom osvetljenju
  
 

Za sve ostale ELMARK proizvode, koji nisu obuhvaćeni gore prikazanim nalepnicama, opcija produžene garancije se NE primenjuje.

 

Za više informacija molimo posetite OPŠTI USLOVI GARANCIJE

NAJČEŠĆE POSTAVLjENA PITANjA pogledati

Kako se registrovati za PRODUŽENU GARANCIJU?

Popuniti registracioni papir u roku od 14 dana nakon datuma kupovine ELMARK  proizvoda. Potrebno je popuniti sva polja i upisane informacije moraju biti tačne. Nakon registracije, primićete e-mejl sa jedinstvenim brojom, kojim potvrđujete registraciju.

 

Kada naručeni proizvod ima PRODUŽENU GARANCIJU?

 ELMARK proizvod ili proizvodi moraju biti naručeni do 01.12.2017

 • Produžena garancija je važeća samo za proizvode sa ELMARK zaštitnim znakom, koji su prikazani u našim elektronskim katalozima ELMARK ELECTRICAL i ELMARK LIGHTNING i nema oznake za OGRANIČENU PONUDU LIMITED OFFER/UNTIL SUPPLIES LAST

   

 • Kupovina mora biti registrovana sa registracionom formom na http://elmarkholding.eu/sr/extended-warranty.html
 • Kupovina mora biti registrovana u okviru od 14 dana nakon datuma kupovine proizvoda.

 

Kako mogu zatražiti produženu garanciju?

Možete zahtevati produženu garanciju tako što ćete registrovati zahtev na našem veb sajtu sa sledećom adresom: http://elmarkholding.eu/sr/extended-warranty.html

Mi ćemo Vas kontaktirati na već pomenutom emejlu ili putem telefona u okviru od 48 sati.

 

Šta je potrebno za prijavu za produženu garanciju?

U slučaju garancionog zahteva Vi treba da priložite prijavu sa sledećim informacijama:

 • Skenirani dokument o kupovini – račun, faktura
 • Jedinstven broj iz e-mejla, primljen nakon registrovane kupovine za paket Produžene garancije.
 • Slike proizvoda, u zavisnosti od zahteva potraživanja.

 

Da li su produžena i generalna garancija u opštim uslovima jednake?

Da, uslovi pod garancijskim uslugama su jednaki.

Kupac je dužan da bude upoznat sa Opštim uslovima garancije.

 

Koliko je vremena potrebno za rešavanje zahteva?

Dobićete odgovor do 30 dana.

 

Kada produžena garancija počinje?

Garancija počinje od datuma kupovine, potvrđenog gotovinskim prijemom ili fakturom. 

 

Važno: Ukoliko ne dobijete emejl do 24 sata nakon što ste napravili registraciju, molimo vas da pokušate ponovo. Ukoliko i dalje nema e-mejl-a, molimo kontaktirajte nas: info@elmarkholding.eu

Informacije za kupovinu

 
Kataloški broj proizvoda
(popunite broj proizvoda prikazan na nalepnici)
Naziv kompanije
(gde ste i od koga ste kupili proizvod)
Grad
Broj fiskalnog računa/broj fakture
Datum
 

Informacije o kupcu

 
Ime kupca
Naziv kompanije
(molimo da popunite ovo polje ako je kompanija izvršila kupovinu)
Aktivnost kompanije
Država
Grad
email
Telefon

OPŠTI USLOVI GARANCIJE

Informacije o kupcu

 
Ime kupca
Naziv kompanije/prodavca
(molimo da popunite ovo polje ako je kompanija izvršila kupovinu)
Aktivnost kompanije
Država
Grad
email
Telefon
 

Skeniran fiskalni isečak/faktura kupovine

Broj registrovanog naloga za produženu garanciju
Proizvod
Vrsta reklamacije
Opis reklamacije
 

Slike proizvoda

 
Opšti uslovi garancije

* VAŽI SAMO ZA PROIZVODE KOJI SU U PRODUŽENOM GARANTNOM ROKU UZ E-MAIL REGISTRACIONI BROJ